Ogłoszenia dotyczące witryny

Korzystanie z systemu

by Admin Yevgen -
Informacja dot.rejestracji w platformie WSTS Moodle

Konto w nowej platformie e-learningowej zakładane jest przez administratora (student lub słuchacz nie ma możliwości samodzielnego utworzenia konta). Dane dostępowe będą wysyłane poprzez system elektroniczny na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu na studia (prosimy o sprawdzenie folderu SPAM, jeżeli e-mail nie dotarł).

W roku akademickim 2019/2020 dane dostępowe będą przesyłane:
- dla studentów II i III roku studiów niestacjonarnych do 6 października;
- dla studentów I, II, III roku studiów stacjonarnych do 15 października;
- dla studentów I roku studiów niestacjonarnych i podyplomowych do drugiego zjazdu.


W przypadku pytań prosimy o kontakt z Dziekanatem.